De oprichting van een bvba

kost bij de notaris ongeveer 800 euro in 2005

Van die 800 euro gaat minstens 400 euro meteen naar de Staat.

De notaris moet immers zorgen voor de betaling van het registratierechten van 0,5 procent op het ingebrachte maatschappelijk kapitaal dat minimaal 18.550 euro zal bedragen. (Vanaf 2006 wordt dit evenredig recht afgeschaft, en zal dus slechts het alegmeen vast recht van 25 euro van toepassing zijn) Hierdoor al een bedrag van bijna 93 euro registratierechten verschuldigd zijn. Men mag ook niet vergeten dat aan de akte nog een bankattest zal worden aangehecht. ook de aanhechting van dit stuk, zal belast worden met een extra registratierecht van 25 euro.

De notaris moet ook zorgen dat de publicatie van een uittreksel van de oprichtingsakte in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad wordt gedaan. Ook dat kost bijna 200 euro.

De notaris zal de notariŽle akte verlijden op zegelpapier van 7,5 euro per A3 blad en voor de oprichting van een vennootschap zal hij toch al snel 3 bladen nodig hebben (3 maal 7,5 euro). Bovendien zal de notaris van de oprichtingsakte met de bijlage twee afschriften op zegel maken. Hier zal al al snel 4 bladen nodig hebben. Dus dit zal hem 2 keer 4 maal 7,5 euro kosten. In totaal kost het gebruik van zegelpapier aan de notaris toch al snel meer dan 80 euro.

Tot slot moet de notaris nog een fiscale zegel van 5 euro kleven op het uittreksel van de oprichtingsakte dat in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal worden gepubliceerd.

Dus van die 800 euro blijft minder dan 400 euro over, en daarvan moet de notaris de werking van zijn kantoor betalen, en op die winst die hij dan toch nog haalt, moet hij nog eens vaak 50 procent inkomstenbelasting betalen voordat hij iets voor zichzelf kan kopen. En op die aakoop zal hij dan nog eens 21 procent BTW betalen.

Vanaf 1 januari 2006 zal het registratierecht op de inbreng in een vennootschap 0 procent in plaats van 0,5 procent bedragen. Dus dan zou de kosteprijs voor de oprichting van een vennootschap moeten verlagen.

 

2747.com / law / company

Antwerp - Brussels

contact