De vennootschap en de rechtbank van koophandel

Van belang is bijvoorbeeld de griffie van de rechtbank van koophandel. Daar brengen notarissen de nodige documenten binnen nadat zij een vennootschap hebben opgericht of een statutenwijziging hebben doorgevoerd .