De statutenwijziging en de griffie van de rechtbank van koophandel

De notaris zal volgende documenten binnenbrengen op de griffie van de rechtbank van koophandel:

- een afschrift van de akte

- een cheque aan het Belgisch Staatsblad ter betaling van de publicatiekosten

- een formulier met daarin een uittreksel

- een formulier voor de wijziging in de KBO

- een gecoordineerde versie van de statuten

Belgie