Het dagelijks bestuur in een vennootschap

In de NV

Artikel 525 W. Venn. voorziet in een regeling.

Het dagelijks bestuur wordt door de rechtspraak als volgt gezien:

- zaken die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap

- zaken die niet verder reiken dan behoeften die van minder belang zijn

- zaken die een vlugge oplossing vereisen en de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verrechtvaardigen

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Notarieel recht

Vennootschapsrecht

Burgerlijk recht

Fiscaal recht

 

In de Naamloze Vennootschap

Afdeling II. Dagelijks bestuur

Artikel 525 Belgisch Wetboek van Vennotschappen anno 2006:
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, mogen worden opgedragen aan een of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen of gezamenlijk optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 76.