Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen

Titel III. - Inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak

Art. 759

Hoofdstuk I. - Procedure Art. 760 tot 762

Hoofdstuk  II. - Rechtsgevolgen. Art. 763 en 764

Hoofdstuk  III. - Tegenwerpelijkheid. Art. 765

Hoofdstuk  IV. - Zekerheidstelling. Art. 766

Hoofdstuk  V. - Aansprakelijkheid. Art. 767

Hoofdstuk  VI. - Inbreng gedaan door een natuurlijke persoon. Art. 768

Hoofdstuk  VII. - Sanctieregeling. Art. 769