Inbreng van bedrijfstak en algemeenheid

Registratierecht

Artikel 117 W. Reg. voorziet een vrijstelling van het evenredig regsitratierechten onder volgende twee voorwaarden:

Zetel van de vennootschap
De inbrengende vennootschap moet haar zetel hebben op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie.

Vergoeding van de inbreng
De inbreng moet vergoed worden door aandelen.
Een eventuele vergoeding in geld mag maximaal 10 procent bedragen.