Inbreng van bedrijfstak en algemeenheid

Bescherming van derden

Niet-tegenwerpelijkheid - Zekerheidstelling - Hoofdelijkheid

Artikel 769 W. Venn.

De niet-tegenwerpelijkheid van de overdracht is de sanctie op de onduidelijkheid van het voorstel. Dit is beter dan de nietigheid van de overdracht. Er kan onduidelijkheid zijn met betrekking tot activa, passiva en overeenkomsten. Artikel 764 W. Venn.