Inbreng van bedrijfstak en algemeenheid

Bescherming van derden

Niet-tegenwerpelijkheid - Zekerheidstelling - Hoofdelijkheid

Artikel 766 W. Venn.