Inbreng van bedrijfstak en algemeenheid

Toepassingsgebied
Wat is een bedrijfstak? Artikel 680 W. Venn.
Vennootschappen - Natuurlijke personen - Internationaal
Facultatief karakter - Andere vormen van herstructurering: fusie, (partiele) splitsing

Procedure

Artikel 760 tot 762 W. Venn.
Het voorstel
Bijzondere verslagplicht van het bestuursorgaan
Besluit tot inbreng
Vergoeding


Rechtsgevolgen: overdracht van rechtswege
Principe : vermogensbestanddelen (onroerend goed, ...)


Bescherming van derden
Niet-tegenwerpelijkheid - Zekerheidstelling - Hoofdelijke aansprakelijkheid


Fiscaal recht
Artikel 442bis WIB - BTW - Registratierechten


Milieurecht
Bodem: Vlaanderen

Overdacht van een bedrijsftak en algmeenheid