Overdracht van bedrijfstak en algemeenheid

Artikel 770 W. Venn.
Inbreng van een bedrijfstak en algemeenheid