Inbreng van bedrijfstak en algemeenheid

Moet de procedure zoals voorzien in het wetboek van Vennootschappen worden gevolgd? Of is deze procedure facultatief?

Facultatief
Inbreng van een bedrijfstak door een vennootschap (art. 759 W. Venn.)

Inbreng van een bedrijstak door een natuurlijke persoon (art. 768 W. Venn.)
Inbreng van een algemeenheid door een natuurlijke persoon?

Overdracht van algemeenheid (artikel 770 W. Venn.)
Overdracht van bedrijfstak (artikel 770 W. Venn.)


Verplicht?
Inbreng door een vennootschap van een algemeenheid (redenering a contrario art. 759 W. Venn.)