De Naamloze Vennootschap
Titel IV. - Organen:  Hoofdstuk I. - Bestuur en dagelijks bestuur

Afdeling I. - Raad van bestuur

Onderafdeling I. - Statuut van de bestuurders

Art. 517. De naamloze vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.