De Naamloze Vennootschap
Titel IV. - Organen:  Hoofdstuk I. - Bestuur en dagelijks bestuur

Afdeling I. - Raad van bestuur

Onderafdeling I. - Statuut van de bestuurders

.....

Art. 520. Indien de oprichtingsakte niet anders bepaalt, zijn de bestuurders herbenoembaar.