De bestuurder van een vennootschap

(NV) De bestuurder van een naamloze vennootschap

Benoemd voor maximaal 6 jaar, belangenconflict, vaste vertegenwoordiger, steeds onmiddeliijk opzegbaar.

De bestuurder kan volmacht geven om zijn mandaat uit te oefenen. Het kan nuttig zijn in de statuten te voorzien dat enkel aan andere bestuurders volmacht mag worden gegeven om de teamgeest van de Raad van Bestuur te bewaren.

De bestuurder maakt deel uit van de Raad van Bestuur van de NV.

Indien de statuten in een regeling voorzien om de raad van bestuur te vertegenwoordigen, dient steeds minstens 1 bestuurder aanwezig te zijn bij de externe vertegenwoordiging. In de regeling kan voorzien worden dat de bestuurders die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, de benaming "afgevaardigd bestuurder" zullen dragen.

 

Benoeming

In de oprichtingsakte, door de algemene vergadering, voordracht clausules van bestuurders, keuzerecht van de algemene vergadering, co-optatie door de overige bestuurders.

 

Vereisten

Onverenigbaarheden: notaris, magistraat, militair, bedrijfsrevisor, bankbestuurders Beroepsverbod: gefaileerden, veroordeling tot beroepsverbod  Vreemdelingen: beroepskaart ingeval van vestiging in Belgie

 

Openbaarmaking

In Belgisch Staatsblad

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

 

 

2747.com / law / company / director

contact

Vennootschapsrecht

Vennootschapsbelasting

Bestuur van vennootschappen

Huwelijksvermogensrecht

 

 

De bestuurder van een vennootschap

1. De bestuurder maakt deel uit van de Raad van Bestuur van een naamloze vennootschap

2. Een nv wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze moet normaal bestaan uit minimum 3 bestuurders. Indien de vennootschap slechts 2 aandeelhouders heeft, is een minimum van 2 bestuurders voldoende voor de raad van bestuur

3. Een bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders

4. De bestuurder kan maximaal voor een periode van 6 jaar benoemd worden

5. Een afgevaardigd bestuurder wordt benoemd door de Raad van Bestuur en kan gemachtigd worden om alleen de nv te vertegenwoordigen

Zie ook: VENNOOTSCHAP - Raad van Bestuur

Zie ook: VENNOOTSCHAP - zaakvoerder