Ontbinding van vennootschappen

Afdeling 1. - DE VRIJWILLIGE GRONDEN TOT BEEININGING VAN DE VENNOOTSCHAPSOVEREENKOMST

Afdeling 2. - GRONDEN DIE VAN RECHTSWEGE RESULTEREN IN DE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP

Afdeling 3. - DE GRONDEN TOT GERECHTELIJKE ONTBINDING VAN EEN VENNOOTSCHAP

Afdeling 4. - HET DALEN VAN HET AANTAL VENNOTEN ONDER HET VEREISTE WETTELIJK MINIMUMAANTAL

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht