Ontbinding van vennootschappen

Ontbinding van vennootschappen door Bernard Tilleman.

AFDELING 1. - DE VRIJWILLIGE GRONDEN TOT BEEININGING VAN DE VENNOOTSCHAPSOVEREENKOMST

- Hoofdstuk 1. De beëindiging van de vennootschapsovereenkomst door opzegging.

- Hoofdstuk 2. De beëindiging van de vennootschapsovereenkomst door wederzijdse overeenkomst van de vennoten.

AFDELING 2. - GRONDEN DIE VAN RECHTSWEGE RESULTEREN IN DE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP

- Hoofdstuk 1. Het verstrijken van de duur

- Hoofdstuk 2. De ontbinding van rechtswege ten gevolge van de (onmogelijkheid tot) verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

- Hoofdstuk 3. Het wegvallen van een vennoot ten gevolge van overlijden.

- Hoofdstuk 4. Het kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot

- Hoofdstuk 5. Het wegvallen van de statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

- Hoofdstuk 6. Het faillissement van de vennootschap.

- Hoofdstuk 7. Voortzettings- en verblijvingsbedingen

- Hoofdstuk 8. De risicoleer in vennootschapsovereenkomst. De van rechtswege ontbinding van het vennootschapscontract ten gevolge van het tenietgaan van de inbreng.

- Hoofdstuk 9. De statutaire ontbindingsgronden.

AFDELING 3. - DE GRONDEN TOT GERECHTELIJKE ONTBINDING VAN EEN VENNOOTSCHAP

AFDELING 4. - HET DALEN VAN HET AANTAL VENNOTEN ONDER HET VEREISTE WETTELIJK MINIMUMAANTAL

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Ontbinding van vennootschappen door Bernard Tilleman.

Uitgegeven te Kalmthout in 1997

Te vinden in volgende bibliotheken:

- Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken te Wilrijk, RECH 347.72 L-B-TILL 97

- Nieuwe Justitiepaleis te Antwerpen, Bibliotheek van de orde van Advocaten te Antwerpen, LZA 347.72 G-TILL 1997

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht