Ontbinding van vennootschappen

Afdeling 1. - De vrijwillige gronden tot beeindiging van de vennootschapsovereenkomst

- Hoofdstuk 1. De beëindiging van de vennootschapsovereenkomst door opzegging

De opzegging van de vennootschapsovereenkomst:
A. Toepassingsgebied  - B. Toepassingsvoorwaarden - C. Gevolgen

- Hoofdstuk 2. De beëindiging van de vennootschapsovereenkomst door wederzijdse overeenkomst van de vennoten

Vennootschappen zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid: in principe eenparige overeenkomst (behoudens andere regeling in de statuten)

Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid: algemene vergadering zoals  voor statutenwijziging met verplichting tot bijzondere verslaggeving.