Ontbinding van vennootschappen

Afdeling 2. - Gronden die in alle of bepaalde vennootschapvormen

resulteren in de van rechtwege ontbinding van de vennootschap

- Het verstrijken van de duur

- De ontbinding van rechtswege ten gevolge van de (onmogelijkheid tot) verwezenlijking van het doel van de vennootschap

Het wegvallen van een vennoot ten gevolge van overlijden

Het kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot

- Het wegvallen van de statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

- Het faillissement van de vennootschap

Voortzettings- en verblijvingsbeding

- De risicoleer in vennootschapsovereenkomst. De van rechtswege ontbinding van het vennootschapscontract ten gevolge van het tenietgaan van de inbreng.

- De statutaire ontbindingsgronden