Ontbinding van vennootschappen : Gronden die van rechtwege kunnen resulteren in de ontbinding van de vennootschap - De van rechtswege ontbinding van het vennootschapscontract ten gevolge van het tenietgaan van de inbreng.  De risicoleer in vennootschapsovereenkomst.

Artikel 41 Wetboek van Vennootschappen

De beginselen inzake het risico over goederen die in eigendom worden ingebracht zijn ook van toepassing op de inbreng in vruchtgebruik of van een ander zakelijk recht.