Ontbinding van vennootschappen

Afdeling 3. - DE GRONDEN TOT GERECHTELIJKE ONTBINDING VAN EEN VENNOOTSCHAP

- Hoofdstuk 1.  De gerechtelijke ontbinding om gegronde redenen

- Hoofdstuk 2. De gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen