Ontbinding van vennootschappen

Afdeling 4. - Het dalen van het aantal vennoten onder het vereiste wettelijk minimumaantal

- Hoofdstuk 1. Het eenhoofdig worden van de vennootschap

De vereiste van meerhoofdigheid gedurende het bestaan van de vennootschap

Gevolgen van de eenhoofdigheid: van rechtswege ontbinding

- Hoofdstuk 2. Het tweehoofdig worden van een Cooperatieve Vennootschap

- Hoofdstuk 3. Het overlijden van de enige vennoot van een eenpersoons-BVBA

- Hoofdstuk 4. Het wegvallen van twee categorien van vennooten in een commanditaire vennootschap (op aandelen) of handelsvereniging bij wijze van deelneming