law - company - dissolution

Wetboek van Vennootschappen

Boek IV. - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek

Titel IX. - Ontbinding en vereffening.

In 1999 bij de invoering van het Wetboek van Vennootschappen kregen de bepalingen over de ontbinding en vereffening hun plaats van artikel 181 tot en met 196bis W. Venn. Tijdens de daaropvolgende jaren werden de bepalingen over ontbinding en vereffening van vennootschappen meermaals gewijzigd.

Hoofdstuk I. Voorstel tot ontbinding
Art. 181


Hoofdstuk II. De gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen

Art. 182

Hoofdstuk III. De vereffening

Art. 183 - art. 184 - art. 185 - art. 186 - art. 187 - art. 188 - art. 189 - art. 189 bis - art. 190 - art. 191 - art. 192 - art. 193 - art. 194 - art. 195 W. Venn.

Hoofdstuk IV. Strafbepaling

Artikel 195bis - 196

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht