law - company - dissolution


Ontbinding van een vzw

Inzake handelsvennootschappen werd de procedure inzake ontbinding drastisch gewijzigd in 2006, maar de vzw heeft in zijn eigen wet een regeling van de ontbinding. Artikel 20 Vzw-Wet
Vzw 2007: topics - dialogen - clausules