verdeling

Verdeling van een vennootschap

Overname van aandelen
Dit ligt niet zo eenvoudig. Een minderheidsaandeelhouder kan niet zomaar eisen dat zijn aandeel wordt overgenomen. Een gedwongen overname moet via de rechtbank.


Splitsing van de vennootschap
Sinds 1993 bestaat deze vorm van herstructurering in het Belgische Vennootschapsrecht:
Titel II. - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen