Wetboek van Vennootschappen
Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Titel VII. Duur en ontbinding
Artikel 343 anno 2008:

Tenzij bij de statuten anders is bepaald, zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur aangegaan.

Is de duur bepaald, dan kan voor verlenging tot een bepaalde duur of voor onbepaalde tijd besloten worden door de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

De ontbinding van een vennootschap, aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde duur, kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. De [artikelen 39, 5°, en 43] zijn niet van toepassing.

Wetsgeschiedenis artikel 343: Gewijzigd bij art. 2, 25° W. 23 januari 2001 (B.S., 6 februari 2001 (eerste uitg.)), met ingang van 6 februari 2001 (art. 7).

Commentaar

Het gevaar voor een vennootschap is zijn ontbinding.

Is de duur verstreken, dan is ze ontbonden. Maar in de praktijk van anno 2008 worden alle vennootschappen voor onbeperkte duur opgericht.

Een ander gevaar voor de ontbinding van een vennootschap is het eenhoofdig worden: vereniging van alle aandelen in 1 hand. Voor de bvba vinden we de gevolgen hiervan terug in artikel 212 W. Venn.