Wetboek van Vennootschappen

Boek II. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen.

Titel III. - De verschillende wijze waarop de vennootschap eindigt

Artikel 39 Belgische wetboek van Vennootschappen anno 2006:

De vennootschap eindigt :

1° door verloop van de tijd waarvoor zij is aangegaan;

2° door het tenietgaan van de zaak, of door het voltrekken van de handeling;

3° door de dood van een van de vennoten;

4° door de onbekwaamverklaring of het kennelijk onvermogen van een van hen;

5° door de verklaring van een of meer vennoten, dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren.

Ontbinding van vennootschappen