Wetboek van Vennootschappen

Boek II. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen

Titel I. - Algemene bepalingen. Titel II. - Verplichtingen van vennoten tegenover elkaar.

Titel III. - De verschillende wijze waarop de vennootschap eindigt.

Artikel 43 anno 2008:

Ontbinding van de vennootschap door de wil van een van de partijen is alleen toepasselijk op de vennootschappen voor onbepaalde tijd aangegaan, en zij geschiedt door een opzegging aan alle vennoten, mits die opzegging te goeder trouw en niet ontijdig gedaan wordt.

Commentaar