Wetboek van Vennootschappen

Boek VIII. - De naamloze vennootschap: (Titel I. - Aard en Kwalificatie - Titel III. -Effecten en hun overdracht en overgang - Titel V. - Kapitaal)

Titel II. - Oprichting : Hoofdstuk IV. Oprichtingsformaliteiten

Afdeling I. Wijze van oprichting

Art. 450 De vennootschap kan worden opgericht bij één of meer authentieke akten, bij het verlijden waarvan alle aandeelhouders verschijnen, hetzij in persoon, hetzij door een houder van een authentieke of een onderhandse volmacht.

Zij die bij deze akten verschijnen, worden als oprichters van de vennootschap beschouwd. Indien evenwel de akten één of meer aandeelhouders die samen ten minste een derde van het maatschappelijk kapitaal bezitten, als oprichters aanwijzen, worden de overige verschijnenden, die zich beperken tot het inschrijven op aandelen tegen geld, zonder rechtstreeks of zijdelings enig bijzonder voordeel te genieten, als gewone inschrijvers beschouwd.

Rechtsleer