Wetboek van Vennootschappen

Boek VIII. - De naamloze vennootschap: (Titel I. - Aard en Kwalificatie - Titel III. -Effecten en hun overdracht en overgang - Titel V. - Kapitaal)

Titel II. - Oprichting : Hoofdstuk IV. Oprichtingsformaliteiten

Afdeling I. Wijze van oprichting

Artikel 451 : De vennootschap kan ook worden opgericht door middel van inschrijvingen. In dat geval wordt de vennootschapsakte vooraf opgemaakt in authentieke vorm en als ontwerp bekendgemaakt. Zij die bij deze akte verschijnen, worden als oprichters van de vennootschap beschouwd. Het inschrijvingsbiljet wordt opgemaakt in tweevoud en vermeldt: 1° de datum van de als ontwerp bekendgemaakte akte van vennootschap en die van haar bekendmaking; 2° de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de oprichters; 3° het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen; 4° de storting, op elk aandeel, van ten minste een vierde van het bedrag waarvoor is ingeschreven of de verbintenis deze storting te doen uiterlijk bij de definitieve oprichting van de vennootschap. In het inschrijvingsbiljet worden de inschrijvers opgeroepen tot een vergadering, die binnen drie maanden zal worden gehouden voor de definitieve oprichting van de vennootschap.

Artikel 452