Wetboek van Vennootschappen

Boek VIII. - De naamloze vennootschap: (Titel I. - Aard en Kwalificatie - Titel III. -Effecten en hun overdracht en overgang - Titel V. - Kapitaal)

Titel II. - Oprichting : Hoofdstuk IV. Oprichtingsformaliteiten

Afdeling I. Wijze van oprichting

Artikel 451

Artikel 452 : Op de bepaalde dag moeten de oprichters in de vergadering, die ten overstaan van een notaris zal worden gehouden, aan de hand van de stukken aantonen dat aan de vereisten van de artikelen 439, 443 en 448, eerste en tweede lid, 1°, voldaan is. Indien de meerderheid van de aanwezige inschrijvers, de oprichters niet meegerekend, zich niet tegen de oprichting van de vennootschap verzet, verklaren de oprichters dat deze definitief is opgericht. Het authentieke proces-verbaal van deze vergadering, waarin de lijst der inschrijvers en de staat van de gedane stortingen moeten worden opgenomen, brengt de vennootschap definitief tot stand.