De oprichting van een vennootschap

Verbintenissen ten name van de vennootschap in oprichting

De oprichtingsakte:

Vorm (notariele akte of onderhandse akte), inhoud, bekendmaking

Oprichters

Rechtsvorm, naam, zetel, doel en duur

Kapitaal, inbrengen, aandelen, obligaties

Bestuur en vertegenwoordiging

Toezicht - commissaris

Algemene vergadering

Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling

Ontbinding en vereffening

 

2747.com / law / company / establishment

contact

Vennootschapsrecht

Het bestuur van vennootschappen

Overeenkomstenrecht

De cooperatieve vennootschap

Burgerlijk recht

Notarieel vennootschapsrecht

Beginselen van vennootschapsbelasting

De oprichting van een vennootschap in Belgie

In de oprichtingsakte zal men aandacht hebben voor de vorming van het kapitaal. Hoe er wordt ingeschreven op de aandelen komt in de oprichtingsakte .

Verder moet men aandacht hebben voor hoe de vennootschap zal bestuurd worden. Deze regeling komt in de statuten .

Voor de oprichting van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zoals bvba en nv moet de oprichtingsakte verleden worden voor een notaris. Ook alle wijzigingen aan de statuten van dergelijk vennootschappen moeten gedaan worden bij notariŽle akte (1.)

Vele gegevens betreffende de vennootschap moeten worden gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad: de notaris zal een uittreksel van de oprichtingsakte maken en van de akte statutenwijziging. Ook ontslag en benoeming van het bestuur, zetelverplaatsingen en dergelijke moeten worden gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Zie Belgisch Staatsblad (2.)

1. Zodra de oprichtingakte is neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel bestaat de vennootschap

2. De oprichtingakte van nv, bvba en cvba wordt opgesteld door de notaris

Model van een oprichtingsakte van een NV (2002)

This page in English.