De oprichtingsakte

Vorm, inhoud en bekendmaking

Oprichters
Minderjarigen - gehuwden - vreemdelingen - gefailleerde

Rechtsvorm, naam, zetel, doel, duur

Kapitaal, inbrengen, aandelen, obligaties

Bestuur en vertegenwoordiging

Toezicht

Algemene vergadering

Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling

Ontbinding en vereffening


Notarieel vennootschapsrecht