CHECKLIST B.V.B.A.
Naam van de op te richten vennootschap : “             ”
De zetel (met vermelding van het eventuele busnummer) :

3.    Identiteit van de oprichters (fotokopie identiteitskaart(en)/paspoort(en) bezorgen) :
Vennootschap :    aandelen

    b.     Natuurlijk persoon :    aandelen                            
-    naam :
alle voornamen :
beroep :
adres :
4.    Wie bij volmacht zal verschijnen en door wie ? Van de volmachtdrager dien ik te weten (fotokopie identiteitskaart(en)/paspoort(en) bezorgen) :
naam :  

5.    Kapitaal : in euro (minimum 18.550 euro waarvan bij de oprichting 12.400 euro volstort)
Bedrag :
6.    Volstorting :  
7.    Het aantal aandelen :
8.    De respectieve participaties van de oprichters :
naam :.
aantal aandelen :
naam :
aantal aandelen :
9.    Het doel : 
Wie wordt zaakvoerder ?

11.    Mag elke zaakvoerder afzonderlijk tekenen :
12.    De zaakvoerder : statutair of NIET-statutair
13.    Diens bezoldiging : onbezoldigd/bezoldigd?. Kan bezoldigd worden mits goedkeuring door de Algemene vergadering van aandeelhouders.
Dient er een zaakvoerder‑opvolger benoemd te worden ?
De algemene vergadering :
datum :
uur :
Het boekjaar :

17.    Het eerste boekjaar :                /2006 –      /  / 200
Zijn er reeds verrichtingen aangegaan voor de vennootschap in oprichting ?
Zoja, sedert
Dient er een commissaris benoemd te worden ? neen
20.    Volmacht voor het handelsregister en aanvraag BTW-nummer :

    Aandelenoverdracht :
Bijzondere beperkingen of voorschriften ? ?