De oprichtingsakte

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA)

De oprichtingsakte van een bvba moet voor een notaris worden verleden. (2003). De oprichters dienen de notaris een aantal gegevens en documenten bezorgen (2006). De notaris zorgt ook voor de publicatie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

 

Naamloze Vennootschap (NV)

De oprichtingsakte van een NV moet voor een notaris worden verleden.

 

Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)

De oprichtingsakte van een CVBA moet voor een notaris worden verleden.

 

Commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. V.A.)

De oprichtingsakte van een Comm. V.A. moet voor een notaris worden verleden.

 

Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

De oprichtingsakte van een vzw mag onderhands worden verleden.

 

2747.com / law / company / establishment deed

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht