Het uittreksel

De statuten van een vennootschap worden niet volledig openbaar gemaakt. Er zal slechts een uittreksel van de stauten worden gepubliceerd.

Indien de notaris voor de statuten(wijziging) zorgt, zal hij naast de akte, ook zorgen voor het uittreksel en de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

 

2747.com / law / company / excerpt

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht