Uitsluiting in een vennootschap

In een Cooperatieve Vennootschap

Hier primeert het groepsbelang boven het individueel belang. De groepsgeest moet behouden blijven. Daarom moet de groep een individu kunnen uitsluiten. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een vennootschapsovereenkomst tussen 60 advocaten.

Omgekeerd is het ook eenvoudiger in deze vennootschap om uit de vennootschap te treden.

 

In de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

In deze vennootschap zijn uitsluiting en uittreding alleen mogelijk als daar wettige redenen voor zijn stellen art. 334 ev. W. Venn. (2001 - 1996)

 

2747.com / law / company / exclusion

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht