De vennootschap en de familie van de vennoten

Inbreng in vennootschap

Patrimoniumvennootschap

Maatschap

Holding

Splitsing

Certifiering van aandelen

Commanditaire vennootschap op aandelen

2747.com / law / company / family

contact

Familiaal vermogenrecht

Notarieel recht

 

1. De naamloze vennootschap is een kapitaalvennootschap waarvan de aandelen in principe vrij overdraagbaar zijn.

2. De Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (bvba) is een personenvennootschap.

3. De aandelen van een bvba mogen niet zomaar kunnen worden overgedragen.

4. De wet laat toe om aandelen van een bvba over te dragen aan familieleden. Het is ook mogelijk dergelijke overdrachten te verbieden in de statuten