Het financieel plan van een vennootschap

Het financieel plan moet aan de notaris overhandigd worden.

Hij zal dit niet openbaar maken. Hij zal het bewaren in het dossier. Het financieel plan wordt dus zeker niet aan de akte gehecht.

Wie een onderneming opricht in 2006 in Belgie zal meestal een bvba of een nv oprichten. Hierbij moet men een financieel plan maken. Dit is in 2006 een plan waarin de oprichters verklaren wat zij verwachten van de finciŽle toestand van de onderneming, gedurende de eerste twee jaren.

 

Aansprakelijkheid voor onvoldoende kapitaal

In 2006 is het zo dat als een onderenming is opgericht zonder voldoende kapitaal de oprichters aansprakelijk kunnen gesteld worden. De onderneming mag de eerste drie jaren niet failliet gaan in 2006.

 

Bewaring van het financieel plan

De notaris zal in 2006 het financieel plan bewaren. Hij zal dit niet aan de akte hechten omdat het financieel plan geheim moet blijven. Het is geen informatie die gebekend wordt gemaakt. De notaris zal dit financieel plan langer dan drie jaren in zijn dossier bewaren.

 

2747.com / law / company / financial plan

contact

 

Vennootschapsrecht

Notarieel vennootschaprecht

Handelsrecht

Familiaal vermogensrecht

Boekhoudrecht

Fiscaal recht

In de Naamloze Vennootschap (NV)

Artikel 440 W. Venn. anno 2006:
Voor de oprichting van de vennootschap overhandigen de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden. Dit stuk wordt niet openbaar gemaakt met de akte, maar door de notaris bewaard.

Artikel 456 W. Venn. anno 2006:
Niettegenstaande elk hiermee strijdig beding, zijn de oprichters jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden:
...
4į voor de verbintenissen van de vennootschap, naar een verhouding die de rechter vaststelt, in geval van faillissement, uitgesproken binnen drie jaar na de oprichting, indien het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.
Het financieel plan, voorgeschreven door artikel 440, wordt in dit geval door de notaris, op verzoek van de rechter-commissaris of van de procureur des Konings, aan de rechtbank overgelegd.

In de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA)

Art. 215 W. Venn. anno 2006
Vůůr de oprichting van de vennootschap overhandigen de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden. Dit stuk wordt niet openbaar gemaakt met de akte, maar door de notaris bewaard.

Art. 229 W. Venn. anno 2006
Niettegenstaande elk hiermee strijdig beding, zijn de oprichters jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden:
...
5į voor de verbintenissen van de vennootschap, naar een verhouding die de rechter vaststelt, in geval van faillissement uitgesproken binnen drie jaar na de oprichting, indien het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.
Het financieel plan, voorgeschreven krachtens artikel 215, wordt in dit geval door de notaris, op verzoek van de rechter-commissaris of van de procureur des Konings, aan de rechtbank overgelegd.

De oprichting van een vennootschap het het financieel plan

De oprichters van een vennootschap moeten een financieel plan opstellen