De oprichters van een vennootschap moeten een financieel plan opstellen

Dit plan zal bewaard worden door de notaris, gedurende meer dan 3 jaren.

Bedoeling is dat op oprichters nagaan of zij over een voldoende kapitaal beschikken om de vennootschap de eerste jaren te laten overleven.

Vůůr de oprichting van de vennootschap overhandigen de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden. Dit stuk wordt niet openbaar gemaakt met de akte, maar door de notaris bewaard. (bron : Artikel 215 (bvba), 391 (cvba) en 440 (nv) Wetboek vennotschappen)

In het plan staat wat de oprichters verwachten aan inkomsten en uitgaven gedurende ten minste de eerste 2 jaar

jaar ..........
verkopen ......................
aankopen.......................
bruto winstmarge ..............
kosten ........................
verlies/winst .................

jaar ..........
verkopen ......................
aankopen.......................
bruto winstmarge ..............
kosten ........................
verlies/winst .................

Opgemaakt te ........... op ..................

......................

Het plan moet gedateerd worden en ondertekend worden door de oprichters.

Opgelet ingeval van faillissement binnen de 3 jaar na de oprichting van de vennootschap

Niettegenstaande elk hiermee strijdig beding, zijn de oprichters jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden : voor de verbintenissen van de vennootschap, naar een verhouding die de rechter vaststelt, in geval van faillissement uitgesproken binnen drie jaar na de oprichting, indien het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar. (Bron: artikel 229 Wetboek van vennootschappen)

Het financieel plan, ingeval van faillissement tijdens de eerste drie jaren dat de vennootschap bestaat zal door de notaris, op verzoek van de rechter-commissaris of van de procureur des Konings, aan de rechtbank overgelegd worden. (Bron: artikel 229 (bvba), 405 (cvba) en 456 (nv) Wetboek van vennootschappen)