De vaste vertegenwoordiger in het Belgisch vennootschapsrecht

In augustus 2002 werd de figuur van de vaste vertegenwoordiger in het Belgische vennootschapsrecht ingevoerd in het kader van Corporate Governance. Het probleem was dat managementvennootschappen het bestuur van andere vennootschappen op zich namen en slecht bestuurden. Zelfs al zou de besturende vennootschap in dat geval aansprakelijk zijn voor bestuursfouten, dan nog was het slechts een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die aansprakelijk was.

Vandaar dat men een regeling heeft ingevoerd die vastlegt dat telkens een rechtspersoon (binnenlands, buitenlands, handelsvennootschap, stiching, vzw, ...) tot bestuurder (zaakvoerder of lid van het directiecomité) van één van de geviseerde vennootschappen (die uit het wetboek van vennootschappen: nv, bvba, cvba, ...) wordt benoemd, moet de besturende vennootschap overeenkomstig artikel 61 W.Venn. een vaste vertegenwoordiger aanduiden om dit mandaat uit te oefenen.

Verschijning van een nv door haar afgevaardigd bestuurder die een bvba is die door een vaste vertegenwoordiger is vertegenwoordigd:

Is verschenen:

De nv
alhier vertegenwoordigd door:
de bvba , in haar hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder der vennootschap nv , ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato ...., gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van ...


Op ... heeft de raad van bestuur van de nv .., kennis genomen van de aanstelling van de heer ... door de bvba ... tot haar vaste vertegenwoordiger. Deze kennisname werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad ....

 

2747.com / law / company / fixed representative

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht