Wetboek van Vennootschappen

Boek VIII. - De naamloze vennootschap Titel I. - Aard en Kwalificatie - 

Titel II. - Oprichting

Bedrag van het kapitaal. Art. 439-440

Plaatsing van het kapitaal: Volledige plaatsing - Inbreng in natura - Quasi-inbreng

Storting van het kapitaal. Art. 448-449

Oprichtingsformaliteiten: Wijze van oprichting - Vermeldingen in de oprichtingsakte.

Nietigheid

Aansprakelijkheid. Art. 456-459

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht