Deelneming als loutere intekenaar bij oprichting nv


De comparanten verklaren dat zij volgens artikel 450 tweede lid Wetboek van Vennootschappen volgende comparanten aanwijzen als oprichters:
- 1. ..
- 2.  ...
Zij worden hierna 'de oprichters' genoemd.

De overige comparanten zijne gewone inschrijvers. Zij worden hierna 'de inschrijvers' genoemd.
Naamloze Vennootschap 2007: topics - dialogen - clausules