De oprichters van een vennootschap

Oprichting bij volmacht: onderhandse volmacht

Oprichting bij sterkmaking

Oprichting door echtgenoten: gemeenschapsstelsel: optreden van beide echtgenoten

Oprichting door minderjarigen: oprichtersaansprakelijkheid

Oprichting door intekening op de aandelen van een nv

 

2747.com / law / company / founder

contact

Notarieel vennootschapsrecht

Het opstellen van notariele akten

Bestuur van vennootschappen

Vennootschapsrecht

Beginselen van vennootschapsbelasting

Fiscaal recht

By 2747.com / law / vennootschapsrecht / Belgie

In de BVBA

Art. 225 W. Venn. anno 2006
Niettegenstaande enig hiermee strijdig beding, worden zij die bij de oprichtingsakte verschijnen, als oprichters beschouwd.

In de NV