Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Oprichtersaansprakelijkheid

De oprichters van een bvba zijn hoofdelijk aansprakelijk. In de NV bestaat er een mogelijkheid om aan de oprichtersaansprakelijkheid te ontsnappen (art. 450 W. Venn). In de BVBA bestaat deze mogelijkheid niet.

Ook de notaris kan aansprakelijk zijn voor de oprichting van een bvba.

Indien de vertegenwoordigers van een minderjarige wensen deel te nemen aan de oprichting van een bvba, zullen zij machtiging van de rechter nodig hebben.

Gevallen van oprichtersaansprakelijkheid in de bvba


1. de garantieverplichting met betrekking tot het kapitaal (art. 229, 1º, 2º en 3º) waarbij overwaardering van activa aansluit

2. schadeloosstelling voor de schade ontstaan door de nietigheid van de oprichtingsakte en voor misbruik van de naam van de vennootschap

3. de aansprakelijkheid voor verbintenissen van de vennootschap in geval van faillietverklaring wegens ontoereikend kapitaal.