Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid : Oprichting

Hoofdstuk VI. - Aansprakelijkheid


Art. 229.

Art. 230.

Art. 231:  Zij die een verbintenis voor derden hebben aangegaan, worden geacht persoonlijk verbonden te zijn indien de naam van de lastgevers niet is aangegeven in de akte, of indien de overgelegde lastgeving niet als geldig wordt erkend. De oprichters zijn hoofdelijk gehouden tot nakoming van die verbintenissen.