Artikel 226 in fine Wetboek van Vennootschappen legt op om een aantal gegevens op te vermelden in een volmacht tot oprichting van een bvba.

Artikel 231 Wetboek van Vennootschappen legt de hoofdelijke aansprakelijkheid van de oprichters op:

- als de naam van de lastgever ontbreekt;

- of indien een gebruikte volmacht niet geldig was.

Op zichzelf brengt het ontbreken van de gegevens voorzien in artikel 226 in fine niet de hoofdelijke aansprakelijkheid van de oprichters met zich mee.