Oprichtersaansprakelijkheid

In de naamloze vennootschap

Art 456 W. Venn.

Voldoende kapitaal: financieel plan

Geen overwaardering van de inbrengen in natura.

 

In de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Art. 229 W. Venn.

Voldoende kapitaal: financieel plan

 

2747.com / law / company / founders responsability

contact

Vennootschapsrecht

Notarieel recht

Burgerlijk recht