Bekendmaking van vennootschapsgegevens in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Rechtsvorm , naam, zetel, duur, kapitaal, boekjaar, reserves, winst, saldo vereffening, bestuur, commissarissen, doel, jaarvergadering, ... al deze gegevens moeten zowel bij de oprichting als bij latere wijziging van deze gegevens gepubliceerd worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Aanvraagformulier I tot inschrijving en tot bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Bij dit aanvraagformulier moet ook nog een cheque gevoegd worden ter betaling van het Belgisch Staatsblad .

De notaris die de akte oprichting of wijziging van de statuten heeft verleden, zal al deze formaliteiten vervullen.

Artikel 69 en volgende wetboek vennootschappen schrijven deze bekendmakingen in het Staatsblad voor .

Het is de notaris die het uittreksel van zijn akte samenstelt. Bij een statutenwijziging zal mij vaak de beslissingen van de algemene vergadering publiceren. Bij de oprichting zal het eerder een echte samenvatting zijn waarin de vereiste gegevens zijn opgenomen .

Bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

1. Er zijn een aantal gegevens betreffende akten van vennootschappen die moeten worden bekendgemaakt

2. Sinds 2003 verschijnt het Belgisch Staatsblad niet meer in gedrukte vorm. De te publiceren teksten worden gescand en ter consultatie aangeboden op de website van het Ministerie van Justitie.

2. Vanaf 1 juli 2003 moeten de bekendmakingen worden overgemaakt aan het ondernemingsloket.

4. Vroeger werd de tekst die moest bekend worden gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel

5. De kosten voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad werden vroeger steeds bij gecertifieerde cheque betaald

6. Voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van vennootschapsakten, moet Formulier V worden gebruikt tot 1 juli 2003

7. Betaling van de kosten door middel van een gecertifieerde cheque. De notaris legt neer op de griffie een gecertifieerde cheque 8 blz. publiceren kost  € 496,58  ;  1 blz. publiceren kost € 62,07 te betalen met een gecertifieerde cheque

8. De notaris legt neer op de griffie: een afschrift van de akte.

9. De uittreksels worden door de notaris neergelegd op de griffie. 2 uittreksels op zegel en 1 op vrij papier.

10. Men moet 2 formulieren volgens bepaald model mee neerleggen ter griffie opdat het Belgisch Staatsblad zou kunnen zorgen voor de facturatie. Op die formulieren moet staan om welke vennootschap het gaat en welk het facturatieadres is.