Bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

We gebruiken formulier V  voor : de akten, uittreksels uit akten, stukken en mededelingen die aan de voorwaarden van de artikelen 11 en 12 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen moeten beantwoorden;

Download formulier V

 

rechtinbelgie@2747.com