Wetboek van Vennootschappen

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Titel IV. - Organen : Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten

Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen

Bevoegdheden. Art. 266-267

Bijeenroeping van de algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering. Art. 270-272

Verloop van de algemene vergadering. Art. 273-279

Wijze van uitoefening van het stemrecht: Art. 280 - Art. 281 (stemafspraken)

Afdeling II. - Gewone algemene vergadering

Afdeling III. - Buitengewone algemene vergadering